Kalite Altyapısı

Hizmetlerimiz, ulusal pazar ve ihracat pazarları için uluslararası standartlara uygun mal ve hizmet üretmek için ulusal kapasiteyi artırmak üzere, politika danışmanlığı ve eylem planları aracılığıyla ulusal kalite sistemlerini ve yapılarını geliştirebilir. Tipik olarak bu alandaki çalışmalarımız:

  • Uluslararası standartlara uygunluk açısından yasal çerçevenin gözden geçirilmesi
  • Sunulan hizmetlerin, verimli sektörlerin talep ve gereksinmelerine cevap vermesini sağlamak için ulusal kalite sisteminde yapılması gereken değişikliklerin değerlendirilmesi
  • Genel olarak halkın ve iş dünyasının duyarlı hale getirilmesi için bilinçlendirme programlarının geliştirilmesi
  • Laboratuvarların ekipmanlarını belirlemelerine, satın almalarına ve akreditasyona hazırlanmalarına destek verilmesi

Bölgesel düzeyde, bölgesel ekonominin gelişmesine ve kurumsal entegrasyon sürecine katkı sağlamak üzere, ticaret akışlarını artırmak ve ticarete engel oluşturan teknik düzenlemeleri azaltmak için standartların harmonize edilmesini desteklemek amacıyla bölgesel çerçeve planlar geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz.