Enerji, Altyapı ve Ulaştırma

Diagnostik çalışmaların hazırlanması, arka plan analizlerinin ve önerilerin geliştirilmesi yoluyla, kamu kurumlarına politika geliştirme süreçlerinde destek sağlıyoruz. Bu destek hizmetlerinin basamakları kurumlara politikaların geliştirilmesi sürecinde yardımcı olur:

     - mevcut durumun tarafsız olarak tesbiti ve analizi

     - olası seçenek ya da farklı alternatiflerin değerlendirilmesi

     - özel sektör kuruluşları ve diğer ilgililerin görüşlerinin alınması

     - toplantı ve atölye çalışmalarının organize edilmesi

     - yol haritaları ya da aksiyon planları önerilmesi

Ayrıca, özel sektör ve kamu sektörü arasında işbirliğini teşvik ederek, politikalar ve mevzuat konularında kapasite geliştirme hizmetleri de sunuyoruz. İhale dosyalarının ya da yatırım projelerinin hazırlanmasında teknik destek sağlayabiliyoruz.

Bunu, ulusal planlama ölçeğinde ve bölgesel entegrasyon önlemleri kapsamında gerçekleştiriyoruz.  Rolümüz, enerji, altyapı ve ulaştırma ağları, ticaret politikası ve yasal çerçeve ile ilişkin alanları kapsıyor ve bu alanların Özel Sektörin Kalkınmasına etkilerini de inceleyerek hizmetimizi zenginleştiriyoruz.