Ticaret Geliştirme

İster resmi kurumlar, ister özel sektör kuruluşları olsun, müşterilerimizi, global ekonomiden mümkün olan azami yararı sağlamaları için destekliyoruz. Bu bağlamda, ticaretin ya da iş yapmanın maliyetini azaltıcı önlemler, uluslararası ticaret alanındaki çalışmalarımızın belkemiğini oluşturur ve farklı uygulama alanlarımıza nüfuz eder. Ticaret Geliştirme alanında, ticaretin maliyetini hem şirket içinde hem de uluslararası düzeyde düşürerek önemli ilerleme kaydedilebileceğine inanıyoruz. Malların gümrükten çekilmesi ve malların sınır noktaları arasındaki transit süreleri açısından, ülkeler arasında bazı durumlarda haftalar ve aylara varabilen farklılıklar bulunmaktadır. Denize kıyısı olmayan ülkelerde bu sorun daha yoğun olarak baş göstermektedir. Ticaretin kolaylaştırılmasından kazanılacak yararlar çok büyüktür ve gelişim için geniş bir potansiyel bulunmaktadır.

Gümrükler, sınır ötesi ticaretin yasal düzenlemeleri ve gümrükleme amacıyla mal bedellerinin belirlenmesi için adil, tutarlı ve tarafsız, ticari realitelere uygun, keyfi ve sahte gümrük bedellerini kanun dışı sayan bir sistemin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, gümrükler, sahtecilikle, fikri mülkiyet haklarının ihlaliyle ve kaçakçılıkla mücadelede artan ölçüde rol oynamaktadır.

Sahiplenici yaklaşımımız ve ortaklıklarımız, sahadaki uzmanlarımız ve genel olarak iş dünyası ile süregelen ilişkimiz, hem gümrükler gibi resmi kurumlara hem de özel işletmelere üst düzey uzmanlık gerektiren teknik desteği sağlamak için gereken kapasiteyi geliştirmemize destek oluyor.  Ayrıca müşterilerimizin modern tekniklere adapte olarak iş maliyetlerini düşürmesine ve küresel pazarda rekabet güçlerinin artırmasına yardımcı olmamıza da olanak veriyor. Afrika, Latin Amerika, Asya ve Orta Doğu ülkelerine dair edindiğimiz engin deneyim ve bilgi, aktivitelerimizi sahanın realitesi doğrultusunda adapte etmemize olanak veriyor. Genel olarak gümrük modernizasyonuna odaklanmamıza karşın, şeffaflık, bilgiye erişim, malların gümrükten çekilmesinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, transit geçiş serbestisinin garanti altına alınması ve ticarete ilişkin formalitelerin etkin hale getirilmesi için duyulan ihtiyacın da farkındayız.