Kamu

Equinoccio, ulusal ve bölgesel düzeydeki kamu kuruluşlarına, bakanlıklara ve kalkınma ajanslarına bir dizi alanda danışmanlık hizmeti ve profesyonel destek sağlamakta deneyim sahibidir. Konseptin geliştirilmesinden uygulamaya, projenin tüm sürecine katkı sunar.

Tipik olarak, Ekonomi, Ticaret, Altyapı, Sanayi ve Dış İlişkiler Bakanlıkları, Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları ile çalışıyoruz. Geniş hizmet yelpazemiz, uygulama alanlarımız ve çeşitli sektörler kapsamında, müşterilerimize politikaların tanımlanmasından, politikalarda ortaya konan hedeflerin gerçekleştirilmesine kadar destek veriyoruz.

Faaliyette olduğumuz her ülkede, hizmetlerimiz iş ortaklarımız ile işbirliği içinde sunulur. Bu nedenle, görevimizi yerine getirirken, derin bir pazar bilgisinden ve iş zekasından yararlanabiliriz. Bu yerel iş ortaklıkları, karar alıcılar ve işlerimizde yerelde gözden kaçırılmaması gereken noktalar konusunda bizi güçlü kılıyor. Müşterilerimizin ve proje ortaklarının mevcut ve gelişen gereksinimlerine odaklanmamıza da destek sağlıyor.