Ticaret Politikaları ve Müzakereleri

Geçtiğimiz yıllarda, ulusların ticaret politikaları, büyük ölçüde dünyadaki ekonomik gelişmelere, jeopolitik gelişmelere ve global güç dengelerinin değişmesine bağlı olarak esaslı değişime uğradı. Uluslararası ticaretin dinamik doğası ve akışı, bunda önemli rol oynadı. Başlangıçta gümrük tarifeleri, gönüllü ticari kısıtlamalar ve yerel sanayinin korunması şeklinde koruyucu politikalar hakim iken, çok taraflı düzlemde esasen DTÖ’nün, bölgesel düzeyde ticari entegrasyon girişimlerinin etkisiyle ve artan sayıda ülkenin ticareti ulusal kalkınma stratejilerinin temeline oturtması sonucu giderek serbest ticaret politikaları hakim olmaya başladı. Günümüzde, giderek düşürülen gümrük tarifeleri ile, ticaret politikaları artan şekilde tarife dışı engellere, hizmet ticaretine, sanayi ürünlerinin hizmet bileşenine, değer yaratma zincirlerine ve ticari çözümlere, genel olarak, ticaret ve iş yapmanın yasal düzenlemesine odaklanmaktadır.

Ayrıca ve artan şekilde, uluslararası ticaret sahnesine çok sayıdaki çok taraflı, bölgesel ya da ikili düzeydeki ticari görüşmeler hakim olmaktadır.
Equinoccio, ticaret politikası ve ticari müzakereler alanlarında müşterilerine etkin ve sürdürülebilir destek sağlamak için, sürekli olarak özgün bir karşılaştırmalı üstünlük geliştirmektedir. Bu müşteriler arasında, uluslararası ticarete odaklanan uluslararası kuruluşlar ve bölgesel kuruluşlar, ticaret ve sanayi bakanlıkları gibi resmi kurumlar, özel sektör ve ticaret dünyasından diğer aktörler yer almaktadır. Güncel ve yerel konular ve realite doğrultusunda, etkin bir ticaret politikasının tasarımına, formulasyonuna ve uygulamasına aracı olmak için müşteriye özel ticaret politikası danışmanlığı, iyi etüd edilmiş analitik çalışmalar ve kapasite geliştirme etkinlikleri sunuyoruz. Müzakere konuları için, müzakere teknikleri gibi kapasite geliştirme etkinlikleri düzenliyoruz. Böylece, müşterilerimizin her türlü ticari görüşmede farklı senaryolar için stratejik seçenekler geliştirmesi mümkün olmaktadır.

Fikri mülkiyet hakları, rekabet politikası ve diğer ilgili konular üzerine uzmanlığımız sayesinde, müşterilerimizin tarife dışı engelleri ele almasına ve ticarete ilişkin yasal mevzuatı geliştirmesine aktif olarak katkıda bulunuyoruz. Çeşitli bölgesel entegrasyon kurumlarına, önemli bir iş geliştirme ortağı olarak da hizmet sunmaktayız.

Uluslararası ticaret alanındaki en son gelişmelerde liderliğimizi sağlamak için, hatırı sayılır bir iş geliştirme ortakları ağına sahibiz. Bu nedenle, küresel ve/veya bölgesel sahnedeki müşterilerimizi ilgilendiren konularda, çıktıları adapte edebilir ve işimize yeniden yön verebiliriz. Equinoccio, uluslararası ticarete yön veren yeni konuları ve bu alanlar arasındaki etkileşimi araştırmak için aktif bir çaba göstermektedir. Bu konular arasında iklim değişikliği, gıda güvenliği, e-ticaret ve iş finansmanı bulunmaktadır.