Ticari Enformasyon

Günümüzün global ticaret ortamında, müşterinin (ister kamu ister özel sektörden olsun) gerçek gereksinmelerine karşılık gelen yüksek kalitede, zamanında temin edilen, eksiksiz ve ilintili bilgi başarının anahtarıdır. Ancak, bilginin işe yarar olması için dikkatle işlenmesi ve müşterinin gereksinmeleri ve kapasitesine uygun ölçüde iletilmesi gerekmektedir. Aşırı bilgi yükü de müşteri açısından, eksik bilgi kadar verimsiz ve ters etki yaratıcı olabilir.

Bu bağlamda, İhracat Geliştirme kurumları, müşterilerine, onların gereksinmelerine özel, katma değer yaratan bilgi hizmetleri sunmak için önemli ve etkili bir rol üstlenmektedir. Müşterilerinin performansları üzerindeki etkilerini azami düzeye çıkartmak için, Ticari Enformasyon Merkezleri kurmalarına ya da mevcut enformasyon hizmetlerini geliştirmelerine ya da genişletmelerine destek olarak İhracat Geliştirme kurumlarına hizmet sunuyoruz.

Bir Ticari Enformasyon Merkezinin sağladığı bilginin değeri, ihracatı teşvik araçları ile birlikte kullanıldığında büyük oranda artış gösterir. Bu durumda, müşteriler, pazarda başarı şanslarını önemli ölçüde artıran kapsamlı ve bütünleyici hizmet paketlerinden yararlanır.

Ticari Enformasyon Merkezleri ile çalışırken stratejimiz, hizmetlerimizi gerçekçi olarak, kurumun genel hedefleri ve mevcut yapısı, mevcut hizmetlerinin kapsamı, mevcut ya da hedef müşterileri ve mevcut insan ve finansal kaynakları doğrultusunda uyarlamaktır. Tipik olarak, aşağıdaki kurumsal konularda çalışırız:

  • Vizyon, misyon ve fonksiyonlar
  • Enformasyon hizmetlerinin yapılandırılması
  • Personel, bilişim ekipmanı ve sistemler için gerekli kaynakların tanımlanması
  • Hizmetlerin yapılandırılması
  • Hizmetlerin maliyetinin ve fiyatlandırmasının hesaplanması
  • Hizmetlerin tanıtımı
  • Hizmet tahsisi ve temini için standart ve prosedür sisteminin oluşturulması
  • Hizmet temininin takibi – kayıt, planlama, denetim ve değerlendirme

Personelin bilgi gereksinmelerini tanımlamak, onların bilgiye erişmek, bilgiyi kullanıcı dostu formatlara işlemek ve sağlam bir teknik bilgi donanımı ile iletmek için gereken becerileri edinmelerini sağlayan eğitim programları sürecin temel bir unsurudur.

Son olarak, merkez ve yurtdışındaki ticaret temsilcilikleri benzeri diğer resmi ticaret kurumları arasında sinerji yaratmaya ve işbirliği sağlamaya çalışıyoruz.