Bölgesel Entegrasyon

Bölgesel entegrasyonun ekonomik işbirliği gündemine, ticaretin entegrasyonu süreci hakim olmaktadır. Halen görüşülmekte olan anlaşmalar esasen mal ve hizmet ticaretine ilişkin olmakla birlikte, kapsamları çok daha geniştir ve yatırım koşulları, rekabet politikası, vergilendirme, kalkınma için yenilikçi finansman, standartların uyumlandırılması, fikri mülkiyet hakları, emeğin dolaşımı gibi pek çok konuyu içine almaktadır.

Ülkeleri ve bölgeleri, bölgesel entegrasyon süreçlerinde, analitik çalışmalar, kapasite geliştirme, kurumsal destek ve geri plan hizmetleri ile destekliyoruz. Uluslararası ticaret ve ticaret politikaları alanındaki deneyimimiz, bölgesel erişimimiz ile birleştiğinde, bu belirli alanda bir niş geliştirmemizi sağladı. Pek çok kez, bölgesel ticaret entegrasyonu görüşmelerinde, ülke ve bölgelerin bölgesel entegrasyon sürecine etkin katılımı için, önemli teknik destek sağladık.

Diğer alanların yanı sıra, ticaret alanında proje yönetimi deneyimine sahip olmamız, müşterilerimize destek verirken çok boyutlu bir yaklaşım sunmamıza olanak sağlıyor. Bu da müşterilerimizin entegrasyon süreçlerinde başarı sağlamasıyla sonuçlanıyor. Ayrıca, proje yönetimi deneyimimizi bölgelerin donör kaynaklarına büyük projeler geliştirebilmesi ve ticari kaynaklar için desteklere erişimine yardımcı olabilmek amacıyla paylaşıyoruz.

Bölgelerde tartışma forumları, konferanslar, eğitim çalıştayları gibi önemli organizasyonları kısa sürede düzenleyebiliyor ve gerekli lojistik desteği ve geri plan desteğini verebiliyoruz.