Rekabet ve Mevzuat

Hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler, firmalar resmi denetim ve mevzuata tabi oldukları pazarlarda rekabet etmek durumundadır. Bu tür mevzuatlarla temel olarak etkinlik hedeflense de, çoğu zaman pazarın işleyişini bozan, sanayilerin büyümesini engelleyen ve/veya ticaretin önüne gereksiz engeller çıkartan yasal düzenlemelere yol açarlar. Yasal düzenlemelerin bir başka boyutu da, yeterli eğitime sahip personel ve/veya uygun altyapı ve finansman eksikliği nedeniyle mevzuatın sıklıkla etkin olarak uygulanamamasıdır.

Rekabetin, etkinlik ve yenilik için pazarlarda önemli bir politik araç olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, kısıtlayıcı anlaşmalar ya da pazar hakimiyetinin kötüye kullanılması durumunda adil rekabetin yeniden tesis edilmesi ya da birleşmeler ve diğer ticari anlaşmalar sonucu tekellerin ortaya çıkmasının engellenmesi için genellikle devlet müdahalesi gerekir.

Equinoccio’nun, mevcut ya da hazırlık aşamasındaki mevzuat çerçevesinde müşterilerinin pazarda yaşadığı sorunları çözmelerine destek olmak için geniş bir küresel deneyimi mevcuttur. Ticaretin önünde açıkca gereksiz engel oluşturmaları durumunda, mevzuatın değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması için de müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca, otoritelere uygulama kolaylığı sağlamak ve hizmet sektöründe kendi uygulamaları için şemalar geliştirmek üzere, yasal mevzuatta değişiklik önerilerinde de bulunmaktadır.