Fizibilite ve pazar araştırmaları ve etütler

İster etüd, ister pazar araştırması ya da fizibilite çalışması söz konusu olsun, Equinoccio, karar alma sürecini  desteklemek için gereken verileri ve pazar bilgisini müşterilerine sunmak üzere, bir pazarı değerlendirmek ve analiz etmek için gerekli deneyim, kaynak ve yöntem bilgisine sahiptir. Bunu aşağıdaki şekilde başarıyoruz:

İş ortamı, kilit oyuncular ve görevi etkileyen etkenler hakkında nesnel ve tarafsız bilginin toplanması

Sahanın durumunun tam bir haritasını çıkartmak için kapsamlı bir araştırmanın yapılması

Sunulan projenin potansiyelini analiz etmek, alternatif yaklaşımların fayda ve risklerin değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması

Karar alıcılara, verilere dayalı kararlar alabilmeleri için gereken araçların sunulması