Görevi değerlendirme

İster ara dönem, ister dönem sonu ya da nihai değerlendirme söz konusu olsun, projeleri Uygunluk, Verimlilik, Etkinlik, Etki ve Sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek amacıyla, gerekli proje değerlendirme deneyimine sahip ve konuya hakim bir ekip görevlendiriyoruz. Müşteri, bu sonuçları gözden geçirerek ve kullanarak yalnızca analiz edilen görevi değerlendirmekle kalmayıp, gelecekteki görevlerin tasarımına da olumlu yönde katkıda bulunabilecektir.